Neohodnoceno

KLAVIHRÁTKY SEŠIT 2 - Opluštilová, Hančilová

PRACOVNÍ SEŠIT 2 navazuje na Pracovní sešit 1. Podle našich zkušeností zabere jeho probrání ...
Skladem (1 ks)
Kód: HNS94
205 Kč
Kategorie: Notové materiály

PRACOVNÍ SEŠIT 2 navazuje na Pracovní sešit 1. Podle našich zkušeností zabere jeho probrání jeden a půl až dva roky - na ZUŠ přibližně 2. a část 3. ročníku. Je obsažnější než předchozí díly Klavihrátek, protože v tomto období děti potřebují, i když jen v jednodušší formě, pochopit základy většiny oblastí teorie. Zaměřujeme se na základní poznatky z oblasti akordů a stupnic, dále prohlubujeme znalost intervalů, not, rytmu, tonálního cítění a malých forem.
Se stoupající hudební úrovní žáka je třeba stále více vycházet z jeho individuálních schopností, z jeho způsobu prožívání hudby a uvažování - to se týká jak výuky hry na nástroj, tak práce s Klavihrátkami. Proto jsme se rozhodly v tomto dílu, na rozdíl od sešitů předešlých, řadit strany podle oblastí. Pro rychlou orientaci jsou oblasti odlišeny barevnými růžky a písmenem. Uvnitř jednotlivých oblastí doporučujeme již daný pořádek stran dodržet. Oblasti tedy probíráme s žákem paralelně! Než se se sešitem blíže seznámíte, můžete postupovat podle navrženého chronologického sledu stran, který značíme v obsahu šedými čísly. Pro jednoduchost najdete i na každém listu dole šedé číslo následující strany, ke které se máte podle navrženého sledu přesunout. Ovšem nejvýhodnější je reagovat na konkrétní potřeby konkrétního žáka, avšak při zachování posloupnosti stran v dané oblasti.
Jsme si vědomy náročnosti předkládaného sešitu, zvláště při práci v ZUŠ s omezeným časovým prostorem, ale při pravidelné práci stačí pět minut na každé hodině. Osvědčilo se nám s dětmi zadaný úkol ještě na hodině ústně projít a vysvětlit případné nejasnosti zadání, vlastní vypracování úkolu žák provede doma. Jde především o systematicky utříděný sborník podnětů a nápadů, které každý využije podle svých možností. Sešit si nedělá ambice být učebnicí teorie - na dokonalé procvičení by bylo třeba mnohem většího rozsahu. Naším cílem je vizualizace tónového prostoru a souvislostí v něm zábavnou formou.
V grafické úpravě sešitu jsme záměrně použily obrysové ilustrace, aby měly děti prostor pro uplatnění vlastní tvořivosti.