Neohodnoceno

KLAVIHRÁTKY SEŠIT 3 - Opluštilová, Hančilová

PRACOVNÍ SEŠIT 3 navazuje na Pracovní sešit 2. Podle našich zkušeností zabere jeho probrání ...
Skladem (2 ks)
Kód: HNS95
225 Kč
Kategorie: Notové materiály
Model: 2120

PRACOVNÍ SEŠIT 3 navazuje na Pracovní sešit 2. Podle našich zkušeností zabere jeho probrání dva až dva a půl roku, na ZUŠ přibližně 4. až 6. ročník.

Zaměřujeme se na rozvíjení znalostí z oblasti akordů a stupnic, dále prohlubujeme znalost intervalů, tonálního cítění a malých forem. Na děti jsou kladeny stále větší nároky při analýze textu - učí se rozlišit podstatné od podružného. Většinu jevů, na které přijdou rozborem, si posléze vyzkoušejí v improvizaci. Stejně jako v předchozích dílech Klavihrátek, je naším hlavním cílem učit děti hudební teorii cestou prožitku a pocitu, proto se snažíme, aby každý dostal co největší prostor pro zaujetí vlastního citového postoje. Na mnohých stranách jsou na béžovém obdélníkovém podkladě navrženy skladby k poslechu, které může učitel v hodině zahrát a tak ilustrovat probíranou problematiku, vyspělejší žák si je případně může projít i sám.
Se stoupající hudební úrovní žáka je třeba stále více vycházet z jeho individuálních schopností, z jeho způsobu prožívání hudby a uvažování. To se týká jak výuky hry na nástroj, tak práce s Klavihrátkami, a proto i v tomto dílu řadíme strany podle oblastí. Pro rychlou orientaci jsou odlišeny barevnými růžky a písmenem v nich. Uvnitř jednotlivých oblastí doporučujeme již daný pořádek stran dodržet. Oblasti tedy probíráme s žákem paralelně!
Jsme si vědomy náročnosti předkládaného sešitu, zvláště při práci v ZUŠ s omezeným časovým prostorem, ale při pravidelné práci stačí pět až deset minut na každé hodině. Osvědčilo se nám s dětmi projít zadaný úkol ústně v hodině a vysvětlit případné nejasnosti zadání. Vlastní vypracování úkolu žák provede doma. Pracovní sešit je především systematicky utříděným sborníkem podnětů a nápadů, které má každý možnost využít podle svých možností. Nechtěly jsme psát učebnici teorie, na dokonalé procvičení by totiž bylo třeba mnohem většího rozsahu. Naším cílem je vizualizace tónového prostoru a souvislostí v něm zábavnou formou.
Klavihrátky pomáhají dětem osvojit si ty jevy hudební teorie, které jim usnadní pochopit záměry skladatele, ale jejich zvládnutí se odrazí i v jistotě jejich hry a paměti. Kromě svalové a vizuální paměti budou moci použít i hudebně logickou, která je u větších skladeb nezbytná. Prací s našimi sešity ovšem nezískává jen dítě, ale i učitel, který má možnost se o svém žákovi hodně dovědět. Při společném objevování zákonitostí hudby se mohou projevit i stránky osobnosti žáka, které byly dosud skryté.
Sešit je určen hravým, zvídavým dětem a tvořivým učitelům, proto některé úkoly nemají jednoznačné řešení a jejich cílem je vyprovokovat diskusi. Starší žák už má podle nás právo na svůj názor a role učitele není diktovat, ale usměrňovat. Dáváme přednost subjektivnímu hodnocení jevů před rozhodným dobře - špatně.